HISTORIE

Sloop voor nieuwbouw voetbalclubs RPC en Tivoli in Eindhoven

is begonnen

EINDHOVEN - De sloop van de kleedlokalen van voetbalclub Tivoli is voorzichtig begonnen. Binnen een maand start de nieuwbouw van de 19 kleedlokalen en de nieuwe kantine van nieuwkomer RPC op sportpark Heihoef aan de Roostenlaan. Maar pas na de winterstop, dus begin 2020, voetballen de teams van de Aalsterwegclub er echt. Michel Theeuwen 21-03-19, Bron: ED Daarmee is zeker al een vertraging van ongeveer een half jaar opgetreden. En dus kan de bouw van de Park + Ride-garage op het huidige hoofdveld van RPC aan de Aalsterweg ook pas starten in het begin van 2020, als de voetbalclub elders is ondergebracht. ,,En we gaan pas verhuizen als alles klaar is. Want we gaan niet in barakken in de kou zitten”, zegt voorzitter Jan van den Broek van RPC. De club hoopt dat de nieuwe kantine op Heihoef begin december wordt opgeleverd; daarna wordt de inrichting door de vereniging zelf gedaan. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan de bouw van de P+R waar winkelend publiek straks de auto kan parkeren om zich met de bus naar de stad te laten vervoeren. Hier komen ook de ambulances uit de Deken van Somerenstraat te staan. In totaal komen er 600 parkeerplaatsen, waarvan er zo'n 400 voor sporters en bezoekers van onder andere hockeyclub Oranje-Rood zijn bedoeld. Eind 2020 moet de P+R-garage klaar zijn. Het ontwerp voor de Park & Ride aan de Aalsterweg in Eindhoven, op het huidige hoofdveld van voetbalclub RPC, naast hotel Van der Valk Eindhoven. De voorbereiding van de noodzakelijke verhuizing van RPC had veel voeten in aarde. ,,We hebben hard moeten onderhandelen om deze nieuwe accommodatie te krijgen. Maar de gemeente betaalt niet alles. We zoeken voor 25.000 euro aan sponsors en we leggen zelf geld bij uit onze reserve voor de inrichting van het nieuwe gebouw”, aldus Van den Broek. Tivoli moet anderhalf jaar lang omkleden in vier tijdelijke units die op korte termijn worden geplaatst, maar scheidend voorzitter Dré Rennenberg is banger voor de parkeerdruk op het gebied als er 1200 leden van RPC bijkomen. Verder moeten we Heihoef natuurlijk gaan delen, dat zijn we niet gewend. Daarom moeten we bijvoorbeeld goede afspraken maken over het gebruik van de velden.” Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de P+R dinsdag is gezegd dat het parkeerterrein P4 bij Oranje-Rood definitief terug wordt gegeven aan de natuur. Maar Joop van Hout van Trefpunt Groen meldt dat er wel nog gesproken wordt over het deels handhaven van de parkeerplaats. Dat zou de druk op zaterdagen op de P+R moeten verlichten. Maar de groenbelangengroep wil dan wel natuurcompensatie, bij voorkeur elders langs de Tongelreep. Ook zijn parkeertellingen gehouden en zijn belanghebbenden gesproken over de parkeerbehoefte. De resultaten volgen later. https://www.ed.nl/eindhoven/sloop-voor-nieuwbouw-voetbalclubs-rpc-en-tivoli-in-eindhoven-is-begonnen~a8d1d0d0/
Het ontwerp voor de Park & Ride aan de Aalsterweg in Eindhoven, op het huidige hoofdveld van voetbalclub RPC, naast hotel Van der Valk Eindhoven.