TIVOLI 75 JAAR

TIVOLI 75 JAAR

JUBILEUMAVOND 75 jarig bestaan 2006

(van onze feestredactie) Op vrijdag 12 mei 2006 was er een reden tot groot feest. Onze SV Tivoli vierde die avond namelijk haar 75-jarig bestaan. Een club die al 75 jaar bestaat en in die jaren ook heel veel verschillende leden heeft gehad, heeft natuurlijk ook heel veel oud-leden. Dat was goed te merken tijdens deze jubileum- annex reünieavond. De opkomst was zo ongeveer massaal te noemen. Zelfs al vroeg op de avond toen de jubileumwedstrijd zich aan het afspelen was, was het al enorm druk op onze Heihoef. Deze drukte ging nog enkele stapjes verder tijdens de feestavond. Op het drukste moment zullen er zo ongeveer ruim 500 mensen aanwezig zijn geweest. Helaas was het echt onmogelijk om dit precies te tellen. Zoals hierboven al beschreven staat, trapten we deze avond letterlijk en figuurlijk af. We begonnen namelijk met een heuse jubileumwedstrijd die gespeeld werd door een behoorlijk aantal (oud)leden. Voordat de wedstrijd begon, werden alle spelers onder muzikale begeleiding van ons eigen clublied naar het veld geloodst, alwaar zij met luid applaus werden onthaald. De wedstrijd, onder goede leiding van Roel van Gompel, werd officieel gestart met een aftrap verricht door ons oudste en jongste lid. Toevalligerwijs zijn dit een opa en zijn achterkleinkind, Piet van Eijck trapte af samen met achterkleinzoon Joey vd Moosdijk. De spelers van de wedstrijd waren ook uitermate divers te noemen. Zo speelden Gijs en Rob Visser, Dion en Ton Bell, Hennie Bruinen, Wiel Lanters, Frank Gielen, Ronnie en Frans(ke)Verbeek, Rob Vincken, Roland Horsten, Huib en Bart van Linder, Huub Hendriks, Gerard Fokker, Adrie Kleij, Ad van Hout, Henk Iedema jr. en sr., Wim vd Wiel, Guus de Waal, Peter Smulders, Louis van Adelberg, Antoon Veulings, Nico Jansen, Ronald van Aalst, Hans Senders, Tito Darcon, Lambert Dekkers, Jan Doreleijers, Gerard Heumen, Hans Ketelaar, Johan Richardson, Cees Laseroms, Gerrie van Kemenade, Hans Schalkwijk en Peter Spooren. De twee teams werden begeleid door Noud vd Vleuten, Fred vd Horst, Frans Joosten en Geert Oosterbosch. De wedstrijd eindigde in 1 tegen 1, natuurlijk in het voordeel van Tivoli. Er kan veel gezegd worden over ons Tivolianen, maar zo gauw we op een veld staan, dan willen we allemaal winnen. Jammer genoeg lukt dat niet altijd, maar daar was vanavond zeker geen sprake van, want we waren allemaal winnaar. Alle aanwezigen konden ondertussen zich melden bij de ingang van de gigantische tent die ook nog eens geweldig mooi versierd was. Na aanmelding ontving iedere gast een eigen naambadge, enkele consumptiebonnen, een vragenlijst waarmee je kon meedoen aan de quiz en, als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl, een kans om mee te stemmen voor de Tivoliaan van de eeuw. Men kon hiervoor kiezen uit 54 zorgvuldig gekozen namen, bovendien was er nog de mogelijkheid om zelf een naam toe te voegen. Bij deze verkiezing mochten er 5, 3 en 1 punt gegeven worden door de genodigden. Om even terug te komen op de tent; deze was echt fantastisch aangekleed, helemaal in Tivolisferen. Bovendien hingen er honderden foto's van vroeger en minder vroeger in de tent. Zelfs voor de oudste oud-leden was er de mogelijkheid om herinneringen op te halen bij hun jeugdfoto's. Ook werden er nog foto's geprojecteerd op een groot scherm dat van alle kanten te bezichtigen was. Na de wedstrijd was het tijd voor de feestavond. Deze werd ingeleid met enkele plichtplegingen. De avond werd officieel geopend door John vd Hurk namens de jubileumcommissie, gevolgd door ons nog zittende bestuur. Jammer genoeg konden de meeste aanwezigen niet het fatsoen opbrengen om tijdens de korte welkomstwoorden van John vd Hurk, Jack Engelen en Rob Vincken hun gesprekken even op te schorten. Hierdoor waren zij vrijwel niet te verstaan. Wel hebben we meegekregen, dat John iedereen die op wat voor manier dan ook had bijgedragen aan de organisatie heeft bedankt. Rob en Jack zetten daarna de jubileumcommissie (Martien Dielissen, Hans Verbaal, henk Rennenberg en John vd Hurk) namens de vereniging in het zonnetje. Daarna werden de jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd. Jo Kroet vanwege 50 jaar lidmaatschap die hierbij overigens niet aanwezig wenste te zijn, Jan Kemper en Charles Kuijs voor 40 jaar lidmaatschap, Stefan Bell, Willem Scheenjes en Kees Scheffers alledrie wegens 25 jaar Tivoliaan zijn. Een vertegenwoordiger van de KNVB nam ook nog heel kort het woord om ons allemaal te feliciteren en onze vereniging een jubileumvlag aan te bieden. Nadat al deze plichtplegingen achter de rug waren, kon het feestgedruis voor korte duur losbarsten. Na slechts enkele muzikale nummertjes en een beetje verder praten met oude bekenden, nam de jubileumcommissie weer het woord. Er stond ons namelijk nog de uitslag van de verkiezing van de Tivoliaan van de eeuw te wachten. Alle aanwezige (oud-) Tivolianen hadden eerder op deze avond 3 personen kunnen kiezen uit een selecte lijst van belangrijke Tivolianen. De prijs werd, postuum, in de wacht gesleept door: Tinus van Driel. Aangezien Tinus niet meer is, werd zijn zeer goede vriend Juul van Hout naar voren geroepen om Tinus' prijs in ontvangst te nemen. Juul deed dit met genoegen en bedankte namens Tinus alle aanwezigen voor deze eervolle titel. Aangezien alle verplichte nummertjes nu achter de rug waren, barstte het feest nu pas echt los. De muziek werd wat harder gezet en de barmensen konden de drank haast niet aanslepen. Het was een genot om te zien hoe vele (oud-)Tivolianen zich met elkaar bijzonder goed vermaakten en samen zorgden voor een (bijna) perfecte reünie. Gelukkig waren veel van deze, vooral oud-, Tivolianen zo verstandig om lekker vroeg naar huis te gaan en hoefden zij daardoor het slot niet mee te maken. Het was een geweldig feest, helaas zonder einde… De jubileumcommissie en alle vrijwilligers hebben op 12 mei 2006 echt een puike prestatie geleverd, sjapoo!!