Activiteiten 2020-2022
TIVOLI 90 JAAR QUIZ

VRAGEN TWEEDE RONDE

Vraag 16 Wie was zowel voorzitter (1947-1948), secretaris (1939-1941/1942-1943) als penningmeester (1954-1955) van het hoofdbestuur, coach 1e naast trainer “Flip” Lenting (63-67) en werd in 1966 benoemd tot erelid? Vraag 17 Wie werd in 1978 voorzitter van de pupillenafdeling, wie was lange tijd sponsor, wie was in de 80-er jaren 5 jaar voorzitter en werd in 1991 benoemd tot erelid? Vraag 18 Welke oud-doelman van het 1e was met 46 jaar en 4 maanden lang recordhouder “oudste speler in het 1e”, bezet met 534 wedstrijden 1e de 2e plaats op die ranglijst, en is de oom van onze huidige secretaris? Vraag 19 Wie was als Tivoli-Sint in de 70-er, 80-er en 90-er jaren de voorganger van Pascal Janssen, was ook de grote animator van nevenactiviteiten, zoals de kaart- en kienbalavonden, maakte in dezelfde tijd deel uit van het legendarische “veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk, en kreeg in zijn hoedanigheid als hulptrainer van het 1e de bijnaam “De Beul van de Heihoef”? Vraag 20 Welke ras-Tivoliaan was zowel op voetbal- als kadergebied inzetbaar op bijna elke positie, stond beter bekend als “onze jonguh” en overleed in maart 2018 op 64-jarige leeftijd en werd vlak daarvoor benoemd tot lid van verdienste? Vraag 21 Wie ging in 1961 gedurende maar liefst 17 jaar de pupillenafdeling leiden, wie maakte in 1970-1971 deel uit van de jubileumcommissie 40 jaar, wie was de man achter de toenmalige jaarlijkse “pupillenreisjes” en “ouderavonden” en werd in 1979 benoemd tot erelid? Vraag 22 Vanaf welk seizoen is sportpark De Heihoef onze thuisbasis? Vraag 23 Pas vanaf de beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de amateurs toe. In 1982-1983 had het toenmalige 4e de primeur bij Tivoli. Wie was de leider van dat team en wie was die shirtsponsor? Vraag 24 Wie was o.a. 6 jaar secretaris junioren (1966-1972) en 10 jaar secretaris hoofdbestuur (1972-1982) en werd o.a. daarvoor in een later stadium (2002) tot lid van verdienste benoemd? Vraag 25 Hij was o.a. jeugd-/senioren-/veteranenspeler, voorzitter junioren, redactielid, selectietrainer. Hij is in 1996 benoemd tot lid van verdienste en is nog steeds lid van de Commissie van Beroep. Wie bedoelen wij? Vraag 26 Wie was de in juli 2020 overleden Tivoliaan, die helaas door een zware blessure veel te vroeg is moeten stoppen als actief voetballer, maar desondanks jarenlang zeer actief betrokken bleef bij onze selectie en naar wie in de jaren 2000 ons mixtoernooi werd vernoemd? Vraag 27 Welke secretaris en penningmeester werden in 2001 benoemd tot lid van verdienste en hielden in het voorafgaande “voorzitter-loze decennium” onze club (mede) overeind? Vraag 28 Hoeveel levende ereleden heeft onze club nog en hoe heten zij? Vraag 29 Wie is o.a. een van de “aandrijvers” op activiteitengebied, maakt deel uit van de begeleiding van de dames en is met “50 jaar en 88 dagen” de recordhouder van de lijst “oudste speler in het 1e”? Vraag 30 Hij was of is o.a. jeugd- en seniorenspeler, jeugd- en seniorenleider, kaderlid damesafdeling, 13 jaar wedstrijdsecretaris senioren en werd in 2017 benoemd tot lid van verdienste. Wie bedoelen wij? Voor de antwoorden Ronde 2 beweeg de muis over het grote Tivoli-logo. Naar ronde 3 (vraag 31 t/m 45)
RONDE 2