UIT AMATEURVOETBAL.NL

Uit Amateurvoetbaleindhoven.nl

28 februari 2017 | Nieuws

Voorzitter a/h woord André Rennenberg (SV Tivoli)

Tivoli en RKSV Sterksel zijn samen verkozen tot club van de maand maart bij Amateurvoetbaleindhoven.nl in samenspraak met FC

Eindhoven.

Naast een uitnodiging van FC Eindhoven voor het bezoeken van de wedstrijd op 3 maart tegen Telstar komen beide voorzitters Andre Rennenberg en Edwin Broekman aan het woord. We stellen de voorzitters een aantal vragen over de gang van zaken binnen de club. Hieronder het interview met André Rennenberg van SV Tivoli.

André lang ben je al voorzitter en wat zijn de hoogte en dieptepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt:

Ik ben nu ruim 17 jaar voorzitter van SV Tivoli. Het begon allemaal toen ik door mevrouw Gielen werd benaderd met het verzoek om de club, waar haar man en zoons voetbalden, te helpen. De club wilden er mee stoppen en had daartoe een algemene ledenvergadering belegd. Die vergadering bezocht ik en ik merkte op de vergadering dat het vuurtje nog niet helemaal was gedoofd, maar dan moest men wel bereid zijn om dat laatste vonkje gaande te houden. Op mijn voorstel om met een klein groepje de mogelijkheden te onderzoeken om door te gaan werd positief gereageerd. En die reactie is voor mij nog steeds een hoogtepunt. Als wildvreemde, en bovendien oud-voorzitter van RPC, het vertrouwen krijgen waardoor je Tivoliaan kan worden is echt een hoogtepunt geweest. Een ander hoogtepunt is van recentere datum met het behalen van een periodetitel dit seizoen. Daarnaast is het iedere zondag weer genieten dat je club volop meedraait en de lijst aanvoert wat ik bij Tivoli nog nooit heb meegemaakt. Vriendschap, gezelligheid en sportiviteit staan hoog in het vaandel. Dat zijn de bouwstenen van succes en over die bouwstenen beschikt het huidige Tivoli. Hoe staat de club er in het algemeen voor: Daar kan ik kort in zijn: GOED

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven: Roland Vlemminx, Noud van de Vleuten en Gijs Visser. Maar die mij het langste bij zal blijven is nu al onze huidige hoofdtrainer Hans Bonnema. Waar moet een hoofdtrainer binnen Tivoli aan voldoen: Op de eerste plaats heeft hij een belangrijke bindende rol binnen de club. De hoofdtrainer moet het voetbalgedrag van zijn spelers kunnen beïnvloeden door er een eenheid van te maken waardoor de ploeg beter gaat voetballen. Daarnaast straalt hij gezag uit dat vertrouwen geeft in de groep. Leiderschap is daarin een belangrijk punt. Hij is een voornaam onderdeel van de organisatie, draait daar met volle verantwoording in mee. Bij ons krijgt de trainer alle kansen en gelegenheid om ideeën en plannen aan te dragen die de organisatie steeds in beweging blijft houden. Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal dit seizoen: Ik heb er alle hoop en vertrouwen in dat we in 2017 het resultaat zullen zien van een team dat zich met anderen wil inzetten om van Tivoli een bloeiende vereniging te maken. Kwaliteit, sportiviteit, vriendschap en gezelligheid zijn belangrijke elementen die onze selectie bij zich draagt. Mijn verwachting is daarom geen geheim. Als het effe kan promotie!

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken waar je zorgen over maakt: Als het vorig jaar geschreven rapport innovatie of liquidatie de komende tijd zal worden gevolgd is innovatie een belangrijke stap in de toekomst voor onze club. De politieke visie op het voetbal in onze stad kunnen sommige clubs wel zorgen gaan baren. Tivoli voelt zich daarin niet bemoeilijkt. Hoe ziet de toekomst binnen de club er uit wat betreft de jeugdopleiding: Een voornaam punt is dat ook de jeugdopleiding alle kansen moet krijgen om zich uit te breiden naar een belangrijk onderdeel van de club en kan voorzien in een goede toekomst. Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel in problemen kunnen komen: De samenwerking met de gemeente is goed te noemen. Belangrijk echter is dat de gemeente niet te veel de nadruk moet leggen op stenen en gebouwen maar meer aandacht en ruimte moet bieden aan de mens die van voetbal zijn hobby heeft gemaakt. Grote tribunes en nog grotere kantines die ruimte bieden aan meer dan 3 keer het ledenaantal leggen een te groot beslag op de financiële middelen. Zeker voor de lagere klassen is het ijzeren hek langs het veld de beste tribune en zeker het beste trefpunt langs de lijn.

Persoonlijk

Hoe zou je de club Tivoli in het kort kunnen omschrijven: Een vereniging die graag mee wil werken om de samenleving van mensen te veraangenamen. Een club die mensen kansen geeft deel te nemen aan een gezond verenigingsleven. Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld w.b.t. sportief beleid en welke vereniging juist niet: Ik heb hier geen oordeel over en oordeel dus ook niet. Iedere club heeft zijn eigen werkwijze en gedachte over het te voeren beleid.

Kort

Amateurvoetbaleindhoven: De in 2010 ontstane samenwerking geeft een goede binding tussen het amateurvoetbal en geeft vooral een goede informatie over het amateurvoetbal in deze omgeving. De site is een goed leesbare site en een goede informatiebron die steeds kan worden geraadpleegd. Club van de maand: Dit initiatief brengt het amateurvoetbal dichter bij elkaar. We zijn vereerd met deze nominatie en met de uitnodiging van FC Eindhoven voor bezoeken van de wedstrijd tegen Telstar.

Promo

SV Tivoli: Een club die een nieuwe weg heeft ingeslagen waarbij het voetbalplezier en eensgezindheid weer tot leven is gebracht.