TIVOLI 75 JAAR

TIVOLI 75 JAAR

1e Verslag van 12 en 13 mei 2006

SV TIVOLI NOG STEEDS 75 JAAR

Na de eerdere verslaggevingen van reüniewedstrijd en –avond, en de daaropvolgende dag met de zeskamp voor junioren en senioren, restte ons nog alleen de feestavond op de zaterdagavond voor TIVOLIANEN !!!! Natuurlijk hadden we wel een grotere opkomst verwacht, maar het had ook zo z’n voordelen. Zo kon iedereen drie keer genieten van het aangeboden buffet en dat lieten sommige mensen zich geen vier keer zeggen, en gelijk hadden ze. Het was keurig verzorgd, genoeg te eten voor iedereen en als Nettie Gielen dan ook nog het brood staat te snijden met een vlijmscherp mes, dan begrijpt U natuurlijk wel, dat de scherpe kantjes van de vorige dag niet snel vergeten waren, maar toch weer wat verder op de achtergrond geraakten. Het werd een gezellige, gepaste avond en onze showmaster voor vanavond was zomaar uit de rekken komen vallen: STEFAN VERDONSCHOT. Als er iemand ooit de opvolger van Hans moet worden, dan is hij het wel, want hij draaide zorgeloos het ene nummer na het andere, verzoeknummers waren hem niets teveel, en als er dan ook nog “gerapped” moet worden, dan regelt hij moeiteloos de nodige microfoons. Dat dit een korte pauze tot gevolg had, mocht de pret zeker niet drukken. STEFAN……GROTE KLASSE !!!! Er hingen her en der groepjes in de tent en volgens mij vermaakte iedereen zich toch best wel. Hier waren we met een club bij elkaar die feest wilde vieren. Het valt dan ook weer moeilijk te beslissen wanneer je zo’n avond moet gaan afsluiten, en je krijgt natuurlijk altijd weer gezeur over “de laatste”. Je weet natuurlijk nooit meer of je nu om 24.00 uur of 01.00 uur moet gaan sluiten, maar feit was wel dat op aandringen van (ik dacht) ondergetekende, de laatste biertjes echt getapt werden ergens na twaalven. Nadeel was voor sommige mensen dat ze met een aantal consumptiebonnen bleven zitten, de een had er nog drie, de ander nog zes. Jack Engelen spande echter de kroon, en er gaat het gerucht dat hij helemaal niets te drinken heeft gehad want hij had naar eigen zeggen nog 213 bonnen over !!!! Een feest eindigt helaas niet zonder dat de nodige zaken ook weer opgeruimd moeten worden, en dat gebeurde dus de zondag erna, met de al bijna bekende mensen die zich gewoon zomaar in hebben gezet om dit jubileum te doen slagen. Mocht iemand twijfelen aan mijn opvatting of instelling omtrent de jubileumcommissie, dan kan ik die mededelen dat het zeker NIET aan die free-lance- medewerkers heeft gelegen. Zonder NU namen te noemen wil ik iedereen die dit jubileum tot een waardig feest heeft gemaakt, heel erg hartelijk bedanken voor hun inzet. Nou vooruit dan, toch maar wat namen…….mijn speciale dank gaat uit naar: Toon, Henk, René, Berry, Anja, Hennie, Rob, Frans, Lenie, Jack, Irma, René, Pascal, Stijn, Martin, Cees, Karin, Nettie, Sjan, Ilse, Hans, Constant, Mandy, René, Leendert, Frank, Danielle, Henk, Charles, Bas, Franklin, Hans, Rob, Jolanda, Dre, Peter, Fred, Ronnie, Willem, Henrie, Henny, en FRANCA. Oh ja…..we zijn er achter gekomen dat er nog steeds leden zijn, die GEEN PARAPLU, GEEN FRISBEE, GEEN PETJE, GEEN WINDJACK OF GEEN JUBILEUMBOEK HEBBEN !!!! Voor de duidelijkheid…..het laatste artikel, jawel HET JUBILEUMBOEK is GRATIS…. G R A T I S te verkrijgen bij Henk Rennenberg. Da’s ( voorlopig) het laatste waar ik hem mee opzadel……maar “onze” Henk kan wel tegen een geintje……… ( weet iemand trouwens waar die draadloze microfoon is gebleven????) Wie weet tot een volgend jubileum……de eerste stappen worden gezet door nieuwe mensen en ik wens hen daarbij BIJZONDER VEEL SUCCES, en blijft het gedane aanbod gelden. John van den Hurk