LEDEN VAN VERDIENSTE

LENY SANDERS – LID VAN VERDIENSTE

(van onze jubileumredactie – februari 2016) Zoals te doen gebruikelijk stond ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2016 de huldiging van onze jubilarissen op het programma. Achtereenvolgens werden Frank Gielen (25 jaar), Toon vd Laarschot, Hennie Schröder jr en Peter Smulders (40 jaar) door vicevoorzitter Jack Engelen gehuldigd voor hun onafgebroken lidmaatschap. Vervolgens huldigde voorzitter Dre Rennenberg Jack Engelen voor zijn eveneens 40-jarig onafgebroken lidmaatschap. Maar daarmee was het huldigen nog niet voorbij. Jack nam opnieuw de microfoon en riep Leny Sanders, de afgelopen seizoen afgetreden secretaris, naar voren. Uit zijn speech citeren we het volgende: “Leny, je bent nu zo’n 20 jaar lid van onze vereniging en al die tijd ben je een drijvende kracht geweest in het kantinegebeuren en ook bij de jeugd heb je actief nogal wat bijgedragen, Vanaf 2006 was je onze algemeen secretaris en ook daar heb je een zeer positieve hoofdrol gespeeld. Deze zeer zware taak volbracht je met verve en natuurlijk was het erg jammer, dat je besloten had te stoppen. Recentelijk heeft het bestuur unaniem besloten om jou te benoemen tot lid van verdienste van jouw geliefde club.” Maar liefst 9 jaar was zij dus onze trouwe secretaris en zette zij zich met ziel en zaligheid in voor onze club. Naast het beheren van het secretariaat was en is Leny ook werkzaam in onze kantine en op tal van andere gebieden zet(te) zij ook haar beste beentje voor. Al met al een zeer verdiende huldiging voor haar. Leny werd natuurlijk door het bestuur gefeliciteerd en in de bloemen gezet en kreeg de bij deze benoeming behorende versierselen door de voorzitter opgespeld. Leny, ook de redactie sluit zich aan bij de felicitaties voor deze zeer verdiende onderscheiding.