Clubinfo

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

IN- en OVERSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging - korter dan 3 jaar geleden - dienen altijd middels een overschrijving het lidmaatschap aan te vragen. Zie verder bij digitaal overschrijven.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine verkrijgen. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens downloaden en printen en daarna deze verder handmatig invullen. Graag in blokletters. We hebben niemand bij Tivoli die hiërogliefen kan lezen. Het ingevulde formulier bij de wedstrijdsectretaris inleveren of scannen en per email sturen naar wedstrijdsecretaris.

Online aanmelden

Het is ook mogelijk om je Online aan te melden bij onze club. Klik en vul vervolgens de gevraagde gegevens en aanvinken dat je op de hoogte ben van de Privacyverklaring van Tivoli en de KNVB. Na verzending krijgt de wedstrijdsecretaris een bericht dat er een aanmelding is binnengekomen. Hij zal eventueel contact met je opnemen voor nadere gegevens - bv. in welk team je wil uitkomen - en vervolgens je daadwerkelijk inschrijven (zie ook kader hier boven “Belangrijk bij inschrijven”).

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden met zijn Relatiecode (geb.dd volstaat ook) bij de nieuwe vereniging. Je Relatiecode kan je desgewenst vinden op je digitale pas in je voetbal-app. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar of neem contact op met de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli t/m 30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
HIER HIER MUTATIEFORMULIER MUTATIEFORMULIER OVERSCHRIJVEN OVERSCHRIJVEN PDF-formulier PDF-formulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier dient u het inschrijfgeld of de contributie te betalen anders wordt u niet aangemeld bij de KNVB.

Financiële blokkade

Iedereen met een spelactiviteit heeft standaard een financiële blokkade bij Tivoli. Bij een overschrijvings- verzoek ontvangt de wedstrijdsecretaris, de overschrijver en de vereninging die het verzoek heeft ingedient een bevestigingsmail waarin dit staat vermeld. De wedstrijdsecretaris stuurt deze mail door aan de penningmeester, de boekhouder e.d. Deze onderzoeken of: de verschuldigde contributie is betaald er geen boetes open staan en of geleende spullen zijn ingeleverd Uw blokkade wordt pas ge-deactiveerd als aan boven- staande 3 punten wordt voldaan.
Clubinfo

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

IN- en OVERSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging - korter dan 3 jaar geleden - dienen altijd middels een overschrijving het lidmaatschap aan te vragen. Zie verder bij digitaal overschrijven.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine verkrijgen. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens downloaden en printen en daarna deze verder handmatig invullen. Graag in blokletters. We hebben niemand bij Tivoli die hiërogliefen kan lezen. Het ingevulde formulier bij de wedstrijdsectretaris inleveren of scannen en per email sturen naar wedstrijdsecretaris.

Online aanmelden

Het is ook mogelijk om je Online aan te melden bij onze club. Klik en vul vervolgens de gevraagde gegevens en aanvinken dat je op de hoogte ben van de Privacyverklaring van Tivoli en de KNVB. Na verzending krijgt de wedstrijdsecretaris een bericht dat er een aanmelding is binnengekomen. Hij zal eventueel contact met je opnemen voor nadere gegevens - bv. in welk team je wil uitkomen - en vervolgens je daadwerkelijk inschrijven (zie ook kader hier boven “Belangrijk bij inschrijven”).

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden met zijn Relatiecode (geb.dd volstaat ook) bij de nieuwe vereniging. Je Relatiecode kan je desgewenst vinden op je digitale pas in je voetbal-app. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar of neem contact op met de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli t/m 30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
HIER HIER MUTATIEFORMULIER MUTATIEFORMULIER OVERSCHRIJVEN OVERSCHRIJVEN PDF-formulier PDF-formulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier dient u het inschrijfgeld of de contributie te betalen anders wordt u niet aangemeld bij de KNVB.

Financiële blokkade

Iedereen met een spelactiviteit heeft standaard een financiële blokkade bij Tivoli. Bij een overschrijvings- verzoek ontvangt de wedstrijdsecretaris, de overschrijver en de vereninging die het verzoek heeft ingedient een bevestigingsmail waarin dit staat vermeld. De wedstrijdsecretaris stuurt deze mail door aan de penningmeester, de boekhouder e.d. Deze onderzoeken of: de verschuldigde contributie is betaald er geen boetes open staan en of geleende spullen zijn ingeleverd Uw blokkade wordt pas ge-deactiveerd als aan boven- staande 3 punten wordt voldaan.