Clubinfo
Home

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

INSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging dienen altijd middels een overschrijvingsformulier het lidmaatschap aan te vragen.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine ophalen of bij de secretaris. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens printen en daarna deze verder handmatig invullen. Via de WORD-knop kunt u het ook als *.zip-bestand downloaden, uitpakken en daarna via Word invullen. Zet de cursor in het vakje achter “achternaam”, type vervolgens u naam. Met de TAB-knop gaat u steeds naar het volgende vakje. Het ingevulde formulier bij de (wedstrijd)secretaris inleveren met een recente pasfoto (voor de spelerspas) en een kopie van het legitimatiebewijs. (Noot: zie ook tekstkader)

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar                             of neem contact op de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli-30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
PDF-formulier PDF-formulier Word-formulier Word-formulier Overschrijven Overschrijven Mutatieformulier Mutatieformulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van dit inschrijfformulier dient u de verschuldigde contributie te voldoen. U wordt pas daadwerkelijk als lid ingeschreven als de verschuldigde contributie is betaald. Vanaf de D-pupillen is een spelerspas nodig. Daarom gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier een recente pasfoto's bijvoegen met op de achterzijde je naam en geboortedatum. Spelers van 16 jaar en ouder dienen dienen ook een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto of kopie hiervan mee te nemen. B.v. Paspoort, NL.rijbewijs, OV-jaarkaart, NL.identiteitskaart, verblijfsvergunning.  
*** Disclaimer ***
Clubinfo
© Copyright s.v.Tivoli

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

INSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging dienen altijd middels een overschrijvingsformulier het lidmaatschap aan te vragen.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine ophalen of bij de secretaris. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens printen en daarna deze verder handmatig invullen. Via de WORD- knop kunt u het ook als *.zip-bestand downloaden, uitpakken en daarna via Word invullen. Zet de cursor in het vakje achter “achternaam”, type vervolgens u naam. Met de TAB-knop gaat u steeds naar het volgende vakje. Het ingevulde formulier bij de (wedstrijd)secretaris inleveren met een recente pasfoto (voor de spelerspas) en een kopie van het legitimatiebewijs. (Noot: zie ook tekstkader)

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar                             of neem contact op de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli-30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
PDF-formulier PDF-formulier Word-formulier Word-formulier Overschrijven Overschrijven Mutatieformulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van dit inschrijfformulier dient u de verschuldigde contributie te voldoen. U wordt pas daadwerkelijk als lid ingeschreven als de verschuldigde contributie is betaald. Vanaf de D-pupillen is een spelerspas nodig. Daarom gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier een recente pasfoto's bijvoegen met op de achterzijde je naam en geboortedatum. Spelers van 16 jaar en ouder dienen dienen ook een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto of kopie hiervan mee te nemen. B.v. Paspoort, NL.rijbewijs, OV-jaarkaart, NL.identiteitskaart, verblijfsvergunning.