Clubinfo
Home

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

INSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging - korter dan 3 jaar geleden - dienen altijd middels een overschrijving het lidmaatschap aan te vragen.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine verkrijgen. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens downloaden en printen en daarna deze verder handmatig invullen. Graag in blokletters. We hebben niemand bij Tivoli die hiërogliefen kan lezen.   Het ingevulde formulier bij de wedstrijdsectretaris inleveren of scannen en per email sturen naar wedstrijdsecretaris@svtivolivoetbal.nl 

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden met zijn Relatiecode bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar                             of neem contact op de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli-30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
PDF-formulier PDF-formulier Overschrijven Overschrijven Mutatieformulier Mutatieformulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van dit inschrijfformulier dient u de verschuldigde contributie te voldoen. Zie ook art.7 van het Huishoudelijk Reglement. Uw spelactiviteit wordt pas geactiveerd als de verschuldigde contributie is betaald.  
Clubinfo
© Copyright s.v.Tivoli

LEDENADMINISTRATIE

Inleiding

Het ledenbestand van s.v.Tivoli is online ondergebracht bij “Sportlink club” en wordt beheert door de wedstrijdsecretaris. Op deze pagina vindt u informatie over: Inschrijven Overschrijven en opzeggen lidmaatschap

INSCHRIJVEN

Een speler die nog nooit lid van een voetbalvereniging is geweest kan ten alle tijde lid worden. Spelers die lid zijn of zijn geweest van een andere vereniging - korter dan 3 jaar geleden - dienen altijd middels een overschrijving het lidmaatschap aan te vragen.

Inschrijven jeugd

Voor inschrijven jeugdspelers wordt aanbevolen om een afspraak te maken met het hoofd- of een lid van de afdeling Jeugdzaken. Deze kan u dan begeleiden en informeren.

Inschrijfformulier

Een inschrijfformulier kunt u in de kantine verkrijgen. U kunt het inschrijfformulier ook via de hieronder staande PDF-knop oproepen, vervolgens downloaden en printen en daarna deze verder handmatig invullen.  Graag in blokletters. We hebben niemand bij Tivoli die hiërogliefen kan lezen.   Het ingevulde formulier bij de wedstrijdsectretaris inleveren of scannen en per email sturen naar wedstrijdsecretaris@svtivolivoetbal.nl 

OVERSCHRIJVEN en OPZEGGEN

Digitaal overschrijven

Digitaal overschrijven is sinds 7 december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden met zijn Relatiecode bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Voor meer info ga naar                             of neem contact op de wedstrijdsecretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (01 juli-30 juni) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie art.7-5a van de statuten). Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of wedstrijdsecretaris. U kunt hier desgewenst het mutatieformulier voor gebruiken.
PDF-formulier PDF-formulier Overschrijven Overschrijven Mutatieformulier

Belangrijk bij inschrijven

Gelijktijdig met het inleveren van dit inschrijfformulier dient u de verschuldigde contributie te voldoen. Zie ook art.7 van het Huishoudelijk Reglement. Uw spelactiviteit wordt pas geactiveerd als de verschuldigde contributie is betaald.