Visiefilms KNVB

Visiefilms KNVB

Interessante filmpjes van de KNVB over het besturen van een vereniging

De KNVB heeft een aantal filmpjes ‘Back to Basic’ gemaakt voor verenigingen. Hoe kunnen verenigingen hun doelen bereiken? Wat is de toekomstvisie van de club en hoe kunnen die worden gerealiseerd? Sleutelwoord: Samenwerken en Verenigen. Hieronder enige uitleg over de 5 filmjes die je met deze link kan bekijken.

Modern verenigingsbesturen: Back to Basics 1

De KNVB heeft een filmpje gemaakt over het besturen van voetbalverenigingen. Het filmpje over ‘Back to Basics’ is bedoeld om nieuwe waardevolle inzichten te geven en bestuurders van clubs te inspireren.

Sturen op verenigingen: Back to Basics 2

Zeer veel verenigingen, leden en andere voetballiefhebbers hebben inmiddels de eerste film Back 2 Basics bekeken. Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Velen gaven als reactie een blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? De nieuwe film – Back 2 Basics deel 2 – geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’. Deel 2 is voor ‘gevorderden’: met name voor bestuurders die bewust willen sturen op het functioneren van hun vereniging en die gestructureerd willen werken aan het vergroten van betrokkenheid onder vrijwilligers en andere leden. En uiteraard hoopt de KNVB dat de film zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging inspireert en enthousiasmeert.

Bewust besturen met gezag

De nieuwe back to basic-film gaat over leiderschap. Binnen de vereniging werk je samen met mensen en bijna niets is moeilijker dan dat. Als bestuurder heb je bovendien niet zoveel macht als bijvoorbeeld een manager in het bedrijfsleven. De film geeft daarom antwoord op de vraag hoe je voldoende gezag krijgt om effectief te besturen. Psycholoog Steven Pont inspireert om het bewust verstevigen en onbewust ondermijnen van gezag bij bestuurders. In bovenstaande video leer je om invloed uit te oefenen op de gezagspositie. Met de juiste balans tussen macht en zorg kun je je vereniging nog effectiever besturen.

Oude gewoonten & Nieuwe verschillen

Veel verenigingen worstelen met een toestroom van nieuwe leden met een andere culturele achtergrond. In korte tijd verandert de vereniging van karakter. Oude leden herkennen zich niet meer in hun oude vertrouwde vereniging en nieuwe leden hebben moeite hun draai te vinden en zich betrokken te voelen. In het animatiefilmpje 'Oude gewoonten & nieuwe verschillen' geeft de KNVB een aantal handreikingen aan bestuurders. Tips, trucs en toverformules zijn er niet. Wijsheid en verstandig beleid helpen u des te meer.
Visiefilms KNVB

Visiefilms KNVB

Interessante filmpjes van de KNVB over het besturen van een

vereniging

De KNVB heeft een aantal filmpjes ‘Back to Basic’ gemaakt voor verenigingen. Hoe kunnen verenigingen hun doelen bereiken? Wat is de toekomstvisie van de club en hoe kunnen die worden gerealiseerd? Sleutelwoord: Samenwerken en Verenigen. Hieronder enige uitleg over de 5 filmjes die je met deze link kan bekijken.

Modern verenigingsbesturen: Back to Basics 1

De KNVB heeft een filmpje gemaakt over het besturen van voetbalverenigingen. Het filmpje over ‘Back to Basics’ is bedoeld om nieuwe waardevolle inzichten te geven en bestuurders van clubs te inspireren.

Sturen op verenigingen: Back to Basics 2

Zeer veel verenigingen, leden en andere voetballiefhebbers hebben inmiddels de eerste film Back 2 Basics bekeken. Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Velen gaven als reactie een blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? De nieuwe film – Back 2 Basics deel 2 – geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’. Deel 2 is voor ‘gevorderden’: met name voor bestuurders die bewust willen sturen op het functioneren van hun vereniging en die gestructureerd willen werken aan het vergroten van betrokkenheid onder vrijwilligers en andere leden. En uiteraard hoopt de KNVB dat de film zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging inspireert en enthousiasmeert.

Bewust besturen met gezag

De nieuwe back to basic-film gaat over leiderschap. Binnen de vereniging werk je samen met mensen en bijna niets is moeilijker dan dat. Als bestuurder heb je bovendien niet zoveel macht als bijvoorbeeld een manager in het bedrijfsleven. De film geeft daarom antwoord op de vraag hoe je voldoende gezag krijgt om effectief te besturen. Psycholoog Steven Pont inspireert om het bewust verstevigen en onbewust ondermijnen van gezag bij bestuurders. In bovenstaande video leer je om invloed uit te oefenen op de gezagspositie. Met de juiste balans tussen macht en zorg kun je je vereniging nog effectiever besturen.

Oude gewoonten & Nieuwe verschillen

Veel verenigingen worstelen met een toestroom van nieuwe leden met een andere culturele achtergrond. In korte tijd verandert de vereniging van karakter. Oude leden herkennen zich niet meer in hun oude vertrouwde vereniging en nieuwe leden hebben moeite hun draai te vinden en zich betrokken te voelen. In het animatiefilmpje 'Oude gewoonten & nieuwe verschillen' geeft de KNVB een aantal handreikingen aan bestuurders. Tips, trucs en toverformules zijn er niet. Wijsheid en verstandig beleid helpen u des te meer.