Clubinfo

Statuten & Reglementen

Algemeen

De oude Staten en Huishoudelijk Reglement van 1980 moesten nodig een update krijgen. Op 16 mei 2013 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in een 2e zitting deze goedgekeurd. Ook het nieuwe Gedragsreglement Normen & Waarden werd deze avond aangenomen.

Toepassen en handhaven

Met het invoeren van de vernieuwde regels zal het bestuur samen met de kaderleden er op toezien dat deze regels worden nageleefd zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Een voorbeeld. In het verleden werd vaak gedreigd met “niet spelen” wanneer iemand niet op tijd zijn contributie had betaald maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Je maakt je dan zelf ongeloofwaardig. Vanaf nu geldt, “Niet op tijd je contributie betaald is niet spelen”, al staat het team met 7 man. Je spelactiviteit wordt verwijdert waardoor je niet meer op de het wedstrijdformulier geplaatst kan worden. Niet het bestuur laat het team dan in de steek maar diegene die niet betaald heeft of hebben. Ga naar de bibliotheek of klik hiernaast op het pictogram.
Een nieuw lid zal bij inschrijving op de hoogte worden gebracht van de drie belangrijkste documenten: De Statuten Huishoudelijk Reglement Gedragsreglement Normen & Waarden
Clubinfo

Statuten & Reglementen

Algemeen

De oude Staten en Huishoudelijk Reglement van 1980 moesten nodig een update krijgen. Op 16 mei 2013 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in een 2e zitting deze goedgekeurd. Ook het nieuwe Gedragsreglement Normen & Waarden werd deze avond aangenomen.

Toepassen en handhaven

Met het invoeren van de vernieuwde regels zal het bestuur samen met de kaderleden er op toezien dat deze regels worden nageleefd zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Een voorbeeld. In het verleden werd vaak gedreigd met “niet spelen” wanneer iemand niet op tijd zijn contributie had betaald maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Je maakt je dan zelf ongeloofwaardig. Vanaf nu geldt, “Niet op tijd je contributie betaald is niet spelen”, al staat het team met 7 man. Je spelactiviteit wordt verwijdert waardoor je niet meer op de het wedstrijdformulier geplaatst kan worden. Niet het bestuur laat het team dan in de steek maar diegene die niet betaald heeft of hebben. Ga naar de bibliotheek of klik hiernaast op het pictogram.
Een nieuw lid zal bij inschrijving op de hoogte worden gebracht van de drie belangrijkste documenten: De Statuten Huishoudelijk Reglement Gedragsreglement Normen & Waarden