In Memoriam

OVERLIJDENSBERICHT

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevig bericht dat op 28 juli jl. Frans Mink is overleden. Tivoli verliest met het heengaan van Frans een Tivoliaan die met hart en ziel, een mensenleven lang aan de club verbonden is geweest. Frans was op onze velden een graag geziene gast, een mens die bij velen respect afdwong omdat hij, zo hard getroffen door het noodlot, optimistisch bleef en vaak anderen moed insprak, terwijl hij zelf dagelijks nog steeds met dat noodlot geconfronteerd werd. Toen hij in de fleur van zijn leven tijdens een wedstrijd zo ongelukkig ten val kwam veranderde zijn leven, maar ook dat van zijn gezin, in een klap. Een dwarslaesie veranderde een sportman in hart en nieren in iemand die levenslang gebukt moest gaan onder een handicap. Dat hij samen met zijn vrouw Annie en kinderen bijna een mensenleven lang, ook als het wat minder goed met hem ging, daar zo goed mee om wist te gaan, toont karakter waarvan wij alleen maar met eerbied kennis hebben mogen nemen. Tivoli verliest met het heengaan van Frans een clubman in hart en nieren. Frans, het was fijn om je gekend te hebben. Dre Rennenberg Erevoorzitter s.v.Tivoli
In Memoriam
© Copyright s.v.Tivoli

OVERLIJDENSBERICHT

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevig bericht dat op 28 juli jl. Frans Mink is overleden. Tivoli verliest met het heengaan van Frans een Tivoliaan die met hart en ziel, een mensenleven lang aan de club verbonden is geweest. Frans was op onze velden een graag geziene gast, een mens die bij velen respect afdwong omdat hij, zo hard getroffen door het noodlot, optimistisch bleef en vaak anderen moed insprak, terwijl hij zelf dagelijks nog steeds met dat noodlot geconfronteerd werd. Toen hij in de fleur van zijn leven tijdens een wedstrijd zo ongelukkig ten val kwam veranderde zijn leven, maar ook dat van zijn gezin, in een klap. Een dwarslaesie veranderde een sportman in hart en nieren in iemand die levenslang gebukt moest gaan onder een handicap. Dat hij samen met zijn vrouw Annie en kinderen bijna een mensenleven lang, ook als het wat minder goed met hem ging, daar zo goed mee om wist te gaan, toont karakter waarvan wij alleen maar met eerbied kennis hebben mogen nemen. Tivoli verliest met het heengaan van Frans een clubman in hart en nieren. Frans, het was fijn om je gekend te hebben. Dre Rennenberg Erevoorzitter s.v.Tivoli