Activiteiten 2024

Nieuwjaarsreceptie 2024

(van onze feestredactie) Op 7 januari werd in de kantine van SV Tivoli de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Om 14.00 uur was de start en op dat moment hadden er zo’n 20 belangstellenden de kantine gevonden. Toen het kort na 15.00 uur tijd was voor het officiële gedeelte was dit aantal inmiddels gestegen naar zo’n 40 mensen. Het was wel apart, dat Pascal Janssen, die even later gehuldigd zou worden jubilaris, door het bestuur gevraagd was de microfoon ter hand te nemen om iedereen namens het bestuur te verwelkomen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Natuurlijk werd er tijdens het officiële gedeelte ook stilgestaan bij de jubilarissen, die traditiegetrouw gehuldigd werden voor hun 25-, 40-, 50- en 60-jarig onafgebroken lidmaatschap. Aangezien Pascal toevallig ook jubileerde, moest iemand anders natuurlijk de microfoon overnemen. Hij gaf het stokje over aan (zijn oom) Jack Engelen, die op verzoek van het bestuur weer eens e.e.a. op papier had gezet en het huldigen voor zijn rekening nam, waarbij hij geassisteerd werd door onze secretaris Marc van Hout. Er waren dit jaar 4 jubilarissen, te weten René Bulthuis (25 jaar), René van Eijck en Pascal Janssen (beiden 40 jaar) en Frans Joosten (60 jaar). Jammer genoeg waren René van Eijck en Frans Joosten om persoonlijke redenen verhinderd, zodat er nog 2 gehuldigd moesten worden. Eerst werd René Bulthuis en zijn vrouw naar voren geroepen en nadat Jack o.a. vermeldde, dat hij behalve 25 jaar lid ook nog 25 jaar onze gewaardeerde terreinchef is, werden hem door Marc de versierselen opgespeld en kreeg zijn vrouw een bos bloemen. Hierna was het de beurt aan de 46-jarige 40-jaar jubilaris Pascal Janssen, die samen met zijn vrouw Belle en dochtertje Jinte naar voren werd gevraagd. Uncle Jack liet zijn Tivoli-CV de revue passeren en was daar wel enige tijd zoet mee. En ook nu weer werden de bloemen uitgereikt en de versierselen opgespeld door Marc, die het 40-jarig speldje vakkundig naast het 25-jarig speldje, dat Pascal zelf al thuis had, wist te plaatsen. Na alle plechtigheden werd de bijeenkomst voortgezet met alle aanwezigen en ondanks de toch wel tegenvallende opkomst was het heel gezellig. Natuurlijk kunnen wij als redactie niet achterblijven om de jubilarissen van harte te feliciteren. We besluiten dit verslag met een beschrijving van de Tivoli-CV’s van de 4 jubilarissen.

60 Jaar

Fans Joosten Frans werd in 1963 op 7-jarige leeftijd lid en is nu dus 60 jaar onafgebroken lid. Hij heeft de pupillen- en juniorenafdeling doorlopen en maakte als stand-in o.a. vaak deel uit van het hoogste juniorenteam, dat in 1973 – 1974 in de hoofdklasse junioren uitkwam. In zijn seniorentijd kwam hij in de selectie terecht en afwisselend speelde hij daar in het 1e of het 2e. Hij werd hij in 1978 – 1979 kampioen met Tivoli 1 in de 2e klasse afd. Brabant en in 1980 – 1981 met Tivoli 2 in de 1e klasse afd. Brabant. Helaas moest hij later op relatief vroege leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen vanwege een hardnekkige blessure. Hij is nog een tijd pupillenleider geweest en ergens eind 20e/begin 21e eeuw werd hij ook actief in de begeleiding bij de senioren. Een aantal (veelal moeilijke) jaren was hij leider/coach van het 2e en in het seizoen 2003 – 2004 was hij als coach eindverantwoordelijke bij het 1e. Toen we in 2005 – 2006 in een crisissituatie zaten, was hij ook nog lid even lid van de seniorencommissie en het hoofdbestuur.

40 Jaar

Pascal Janssen Pascal is al sinds 1983 zo’n 40 jaar onafgebroken lid. Hij begon op 5- á 6-jarige leeftijd bij de F-jeugd en doorliep daarna de hele jeugdafdeling. Bij de senioren speelde hij in diverse, meestal lagere elftallen of het 2e. Nu is hij actief als speler en regulateur bij de Veteranen. Nadat hij als jeugdcorrespondent al enige tijd de jeugdmoppenrubriek in het clubblad verzorgde, trad hij in 1998 samen met zijn neef Peter Engelen en Franklin Klumpkens als jeugdige versterking op 21-jarige leeftijd toe tot de redactie van zijn oom en hoofdredacteur Jack Engelen (sindsdien heeft de redactie de illustere bijnaam “Oom Donald en zijn neefjes”). Zodoende vierde hij dus dit jaar zijn 25-jarig redactielidmaatschapsjubileum en daarmee neemt hij een gedeelde 2e plaats in op de ranglijst “aantal jaren redactielid”. Vanaf datzelfde jaar trad hij in vaste dienst bij de Sint, wat dus ook dit jaar een 25-jarig jubileum betekende. In het 2e decennium van deze eeuw kwam hij in het hoofdbestuur als Hoofd Seniorenzaken en inmiddels is hij daar algemeen lid. Hij werd door het bestuur ook nog benoemd tot Vertrouwenspersoon van de vereniging. Hij was in het 1e decennium van deze eeuw ook nog eerst een jaar of 2 jeugdvoorzitter en later een tijdje vice-penningmeester. O ja, Pascal is natuurlijk ook nog onze eigen huisdichter.

René van Eijck

Ook René is al sinds 1983 lid en heeft meestal als keeper diverse jeugd- en seniorenelftallen doorlopen (1983-89 C1/B1/A1; 1989-2012 1e/2e/3e). Hij is de kleizoon van ons zeer gewaardeerd erelid wijlen Piet van Eijck en de schoonzoon van Frans Joosten.

25 Jaar

René Bulthuis René bulthuis is lid sinds 1998 en vrijwel meteen als terreinchef werkzaam. Dat betekent, dat hij dus ook zijn 25-jarig jubileum als terreinchef viert. In de archieven vinden we hem ook terug als begeleider kiddy’s (2011) met Rudi Sanders en samen met zijn zoon Wesley als speler van het G-team (2016). Vanzelfsprekend tonen we ook nog een selectie van de door Jack Engelen gemaakte foto’s.
Klik op de afbeelding voor de fotoshow