Activiteiten Algemeen
© Copyright s.v.Tivoli

Nieuwjaarsreceptie

NIEUWJAARSRECEPTIE 2019

(van onze verslaggevers ter plaatse: Marc van Hout, Pascal Janssen en Jack Engelen) Op 6 januari was het de eerste zondag van 2019 en die dag stond uiteraard weer in het teken van de Nieuwjaarsreceptie bij ons geliefde clubje. De aftrap van een nieuw, maar ook bijzonder jaar. Want het is wellicht de laatste keer dat het jaar aanvangt met Tivoli als enige voetbalclub op De Heihoef. En de laatste keer dat onze “langstzittende voorzitter ooit” Dré (een gedeelte van) het officiële gedeelte voor zijn rekening neemt. Voordat het officiële gedeelte van start zou gaan, stond er de mixwedstrijd op het programma. Onder de bezielende leiding van onze alleskunner Hakan stonden ditmaal 20 Tivolianen en Tivoliaansen aan de aftrap, waarvan het gros afkomstig was uit de selectie en het damesteam, en Stijn. De andere teams schitterden tijdens deze wedstrijd door afwezigheid. Op het veld werden broederstrijd, relatieperikelen en recht op basisplaatsen uitgevochten. De uitslag is volgens de laatste schattingen uitgekomen op 6 tegen 4, maar dit was uiteraard het minst belangrijke van de wedstrijd. Vanaf half twee druppelden de gasten langzaam de kantine binnen en toen er zo’n kleine tachtig aanwezigen waren, kon het officiële gedeelte van de receptie beginnen. Vicevoorzitter Jack nam de microfoon en heette namens het bestuur iedereen welkom en wenste allen, wederom namens het bestuur, een gelukkig 2019 toe. Na een minuut stilte voor alle overleden dierbaren, maar in het bijzonder voor ons aller Fred vander Horst, gaf hij de microfoon aan onze afscheid nemende voorzitter Dré, die begon met zijn laatste Nieuwjaarstoespraak. Uiteraard lag de kern van deze rede in het feit dat hij trots is om van onze club voorzitter te zijn geweest en dat hij uitermate blij is dat hij na veel magere jaren ook de wederopstanding van de club, met name onder leiding van Hans Bonnema, heeft meegemaakt. Hoogtepunten waren natuurlijk de kampioenschappen en de saamhorigheid die de club en met name de dames uitstraalden bij het overlijden van clubicoon Fred vander Horst afgelopen jaar. Uiteraard wenst Dré de club alle succes in de toekomst en benadrukt nogmaals dat een nieuwe voorzitter strikken een hoge prioriteit is. Dré geeft ook nog maar eens aan dat hij en het huidige bestuur graag beried zijn om een kandidaat voorzitter goed in te leren in de functie Daarna was het weer de beurt aan Jack om de jubilarissen te huldigen. Dit jaar waren er vijf jubilarissen aanwezig, te weten met 25 jaar lidmaatschap: Diego Guzman-Hernando, John de Goey en John Mathijsen. De halve eeuw lidmaatschap viel dit jaar ten deel aan Arie Groeneveld en Rob Vincken. Ron Verbeek zou ook gehuldigd worden voor zijn 25-jarig lidmaatschap, maar hij moest verstek laten gaan. Nadat de onderscheidingen en bloemen in ontvangst waren genomen en de jubilarissen op de gevoelige plaat vast waren gelegd, was het de beurt aan de club om afscheid te nemen van Dré. Jack nam wederom het woord en legde uit hoe Dré in eerste instantie door Frank en Nettie Gielen werd benaderd om de club uit de brand te helpen. De afspraak was dat dit één jaar zou zijn, dit ene jaar werden er achttien(!) en zo werd Dré de “langstzittende voorzitter ooit” uit de clubgeschiedenis. Uiteraard vond het bestuur dat zij dit niet zomaar voorbij konden laten gaan en de bestuursleden hebben daarom unaniem besloten om Dre tot Erevoorzitter te benoemen. Dré is, na meneer Theo Panken in 1947, pas tweede persoon in de geschiedenis die deze eer ten deel valt bij onze club. Een zichtbaar ontroerde Dre bedankte hierop zijn Tivolianen voor de laatste keer en ontving uiteraard ook de bijbehorende onderscheidingen. Ook van Hans Bonnema ontving hij nog enkele presentjes voor zijn bewezen diensten. Het officiële gedeelte werd zoals altijd gevolgd door een gezellig samenzijn van Tivolianen onder elkaar, waarbij de oude anekdotes natuurlijk weer over tafel vlogen en het nog lang gezellig druk bleef.